Hva kan du oppleve?

Høylandet har både severdigheter og aktiviteter for besøkende å oppsøke. 

Severdigheter


Hammer bru 

Denne overbygde brua er en sjelden severdighet som ikke er vanlig i Norge. Det er engelsk brotype som kalles "covered bridges",  med åpning kun i endene. Trolig er denne brua verdens nest lengste av denne typen. 
Brua krysser elva Søråa ved gården Hammer. Brua er ca. 30 meter og ble bygd i 1927. Brua er skiltet fra Fylkesveg 17, ca. 0,5 km sør for Høylandet sentrum.


Naturreservat

Høylandet har åtte naturreservater hvorav fire er vernet for å bevare skog og fire skyldes andre spesielle naturverdier som man ønsker å ivareta.

Langs Kystriksvegen nord for Høylandet ligger Flakkan Naturreservat. Fredningen består av å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fuglelivFugletårn verneområde  og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Litt lenger nord finner du Øie naturreservat som også er et fredet våtmarksområde. Det er tilrettelagt med rasteplasser, toalett og fugletittertårn på begge punktene, og kan vere verdt å stoppe for å se et rikt fugleliv og dyreliv.

Hattmoenget naturreservat er et rikmyrområde som har spesielle arter vi sjelden finner i naturen i dag. Årsaken er at det er drevet slått og skjøtsel på Flakkan naturreservat  myrområdene i flere generasjoner, og dette drives fremdeles. At området har rike myrer skyldes kalkkilder øverst i myrområdet som gir vekstgrunnlag for mange flotte planter, blant annet orkideer og sjeldne starr-arter. 

Grytbogen/kubåsen naturreservat ligger helt nord i kommunen, på grensen mellom Nærøysund og Høylandet kommune. Området har en av de største almebestandene i fylket, og er tilnærmet urørt med mange sjeldne plantearter. Reservatet kan besøkes via Aunet i Kongsmoen hvor det (nesten) årlig ryddes en gammel ferdselsvei opp i reservatet. Stien er bratt og smal, og er en naturopplevelse i seg selv.

Grongstadfossen 

Kort vei fra Høylandet sentrum ligger Grongstadfossen (75 m fall), et flott  syn ved stor vassføring. Fossen er en del av Nordåa. Atkomst til fossen er skiltet fra Fylkesveg 17 like sør for Høylandet sentrum. Det kan kjøres bil helt bort til et utsiktspunkt ved fossen, og om man ønsker en lett gåtur kan man spasere inn til den gamle fossdammen hvor det både ble samlet opp tømmer som ble fløtet nedover elva og det fantes kverner ved fossen på 1500-tallet og oppgangssager på 1700-tallet. Senere ble det bygget en fløtedam for tømmer med tømmerrenne. I 1916 ble det bygget et kraftverk som forsynte sentrumsområdet med strøm helt til april 1940.


Aktiviteter


Hållingturer 2022-2023

Hållingturer 2022-2023 (trimpoeng.no)
Beskrivelse av hver tur

Aavatsmarka - sykkelløype
Almåsgrønningen
Angelmon
Arnfinnhaugen
Bjørlikorsen
Bremburunden - sykkelløype
Drageid
Fiskløysvatnet
Flakkan naturreservat
Flåt/Hognes
Grongstadfossen
Grønnkleppen
Grøssjøen
Grøtåveien
Hammarsbrua
Hannaberget (merket som Durmålsklompen)
Hovdin
Høgaksla
Indre Høgaksla
Kjøglumrunden
Kjølstadfjellet
Kongsmoen - skistu
Krokvatnet
Lille Flakkanrunden - sykkelløype
Lonbrua
Lysløypa - nedre runde
Nesset
Nylendkorsen
Orsgrønningen - sykkelløype
Råumsetra
Skogafossen
Slettfjellet
Årkverntjønn
Øie forsamlingshus
Øievatnet rundt - sykkelløype

 


For kart og informasjon: https://haallingen.no/hallingtopp/.
FrisbeegolfFrisbeegolf 

I juni 2018 åpnet Høylandet Frisbee Golf Park med den første 18 hulls banen nord for Trondheim. 
Frisbeegolfens prinsipper er enkle, man skal kaste en frisbee fra A til B og prøve å bruke så få kast som mulig. Det ligner mye på vanlig golf men man bruker frisbee i stedet for ball og kurver i stedet for hull. 

Dagskort koster kr 50,-.
3-pack med discer koster kr 349,-.
Kontakt IL Hållingen v/Kay Haug, tlf. 90 68 60 49.
(foto www.frisbeegolf.no)

 

 

Fiske

Høylandet kan by på gode fiskeopplevelser i våre fire lakseførende elvestrekninger samt mange fjellvatn.  Fiske i statsallmenningen i Høylandet.  

Fiske i fjellvatna kan du enten kjøpe kort til på Inatur, eller spørre på bensinstasjoner og campingplasser på Høylandet. Trenger du å leie båt bes du også høre om dette her. 

Kongsmovassdraget består i hovedsak av to elver med svært ulike egenskaper, hvorav begge er lakseførende. Kongsmoelva er ei nedbørselv som ikke har utløp fra et magasin. Derfor er vannstanden svært variabel, og fisket varierer også i takt med dette. Fisketiden i Kongsmoelva er fra 15.07. - 15.08. Fiskekort til Kongsmoelva skal være tilgjengelig på Inatur fra gyldig fiskestart.

Nordfolda har utspring fra Aunvatna og Aunvassdraget  som har gode fiskevatn. Elvene, Mellomselva og Nordfolda er yndet for ørret- og laksefiske. Aunvassdraget er også det sydligste registrertevassdraget med naturlig bestand av sjørøye.
Fiskekort i Nordfolda fåes kjøpt av grunneiere tlf.:41641229/91668752 (Nordfolla Nordre) tlf.:909 63 298 (Nordfolla Sør) 

Sjekk facebooksider:  Aunet Gård og Aune Johannessen Gård

Høylandsvassdraget er et sideløp til Namsen, og består av flere større vatn med elvestrekninger mellom. Fiske her er et godt alternativ til Namsen. Her kan man fiske både laks og ørret. Elvestrekningene som brukes til fiske er Eida og Søråa. Vatna består av Eidsvatnet lengst sør, Grungstadvatnet, Flakkan & Øyvatnet. 

I Søråa selges fiskekort av den enkelte grunneier, og ett vald disponeres av Høylandet jeger- og fiskeforening. Ta gjerne kontakt med Høylandet jeger- og fiskerforening for mer informasjon: leder Rune Flataas, tlf. 917 23 697.

Private grunneiere som selger fiske:

 

Fiskekort for Eida fås kjøpt på Inatur under "Namsen med sideelver". 

Fiskekort for Eidsvatnet og Grongstadvatnet finner du på Inatur. For leie av båt kan du kontakte Jan Einar Dahl tlf: 99104052
Her finner du informasjon om laksefiske i Namsenvassdraget inkludert vatna i Høylandsvassdraget: https://namsenvassdraget.no/

 Det er fire statsalmenninger i kommunen.  Til alle vatn er det noen meter å gå.

Lenke til Inatur: www.inatur.no

Jakt

Det selges jaktkort for hjort av flere private grunneiere. 

Du får kjøpt småviltjakt på statsalmenningene som disponeres av Høylandet Fjellstyre på Inatur. 

Fuglejakt på private eiendommer selges også på Inatur.

Småviltjakt for Nordsia utmarkslag selges på den lokale bensinstasjon på Høylandet.

Ønsker du å være med på elgjakt er det flere jaktlag som tar med gjestejegere på jakt. Ta kontakt med lokale grunneiere dersom du ønsker å være med på dette.

Fiskåhytta

Fiskåhytta ligger i en statsalmenning i Høylandet og disponeres av Høylandet fjellstyre. Hytta ligger idyllisk til ved Fiskå, og gir et ypperlig utgangspunkt for jakt, fiske og friluftsaktivitet. Den kan bookes på Inatur.no.

Arctic Dome Namdalen

Opplev den namdalske naturen og kulturen. Namdal Arctic Dome ligger like ved setertunet til Råsetran i Høylandet kommune. Her kan du overnatte på en historisk plass, og samtidig komme nært inn på naturen ved å overnatte i seterdomen.

Fasbookside