Valgkomite

Valgkomite
Navn: Parti
Ole Joar Flaat SP
Kjersti Lian SP
Bård Håvard Viken SP
Inger Hilde Solstad SP
Rune Kristian Grongstad AP
Tommy Tørring AP
Marita Olsen Valmo AP
Espen Pettersen V