Ordfører Ole Joar Flaat (SP)

Ole Joar Flaat er valgt ordfører for Høylandet kommune. 
Han er valgt for valgperioden 2023 - 2027. 
Han representerer Senterpartiet.

Ordføreren er valgt som øverste leder av Høylandet kommune og som møteleder for de politiske møtene. 

Ordførerens oppgaver og ansvar er å:

  • lede de politiske møtene, valgstyret, utvalg for fullmakter og politiske styringssystem
  • være kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere kommunen ved offisielle anledninger og mottakelser
  • være kommunens rettslige representant (kommunelovens §9.3)
  • være støttespiller og pådriver i prosesser og holdninger som fremmer kommunens og innbyggernes interesser
  • være brobygger mellom posisjon og opposisjon
  • bidra til et godt samspill mellom kommune og region

Dennes valgte stedfortreder kalles varaordfører.

Varaordfører er: Kjersti Lian (SP)
Kontaktinformasjon:       
Telefon:  930 87 867           
E-post: ole.joar.flaat@hoylandet.kommune.no

Ta kontakt om du lurer på noe eller har saker du ønsker å ta opp. Her finner du møteplan med link til sakene som behandles i kommune.