Kontrollutvalg

Kontrollutvalg
Medlemmer
Knut Terje Årsandøy, leder
Jeanette Løvseth Aune
Stian Kjøglum
Ann Hege Mjøsund
Jan Torry Jenset Sande
Varamedlemmer:
Jørgen Grannes
Jo Arne Kjøglum
Marit Henny Tyldum Kjøglum
Geir Morten Omli
Britt Paula Mørkved