Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer for perioden 2023 - 2027

Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. Representantene i kommunestyret blir valgt av kommunes innbyggere, og styrer i 4 år. 
Sju av kommunestyrets faste medlemmer er valgt til å sitte i et formannskap. Formannskapet forbereder saker for kommunestyret og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker.
Kommunestyret velger et av medlemmene i formannskapet til å bli ordfører.
Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og det er denne som leder møtene i kommunestyret og formannskapet.
Mandatsfordelingen i Høylandet kommunestyre er slik:
Senterpartiet har 8 medlemmer i kommunestyret
Arbeiderpartiet har 6 medlemmer i kommunestyret
Venstre har 1 medlem i kommunestyret

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer
Navn: Telefon E.post Parti
Ole Joar Flaat 930 87 867 e.post SP
Bård Håvard Viken 928 21 549 e.post SP
Ola Bjørnar Skarland 971 08 947 e.post SP
Iver Tyldum 917 65 578 e.post SP
Ivar Asbjørn Lervåg 975 41 746 e.post SP
Kjersti Lian 414 38 355 e.post SP
Inger Hilde Solstad 913 71 339 e.post SP
Stian Kjøglum 908 85 809 e.post SP
Rune Kristian Grongstad 913 33 765 e.post AP
Tommy Tørring 900 10 160 e.post AP
Marita Olsen Valmo 482 51 296 e.post AP
Haldis Birgitte Dahl 905 98 937 e.post AP
Arnt Sigurd Kjøglum 958 00 901 e.post AP
Jon Arne Grongstad 958 46 429 e.post AP
Espen Pettersen 952 42 090 e.post V

Ordfører Ole Joar Flaat (SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaordfører Kjersti Lian (SP)

 

 

 

 

 

 

 

Bård Håvard Viken (SP)

 

 

 

 

 

 

Ola Bjørnar Skarland (SP)

 

 

 

 

 

 

Ivar Asbjørn Lervåg (SP)

 

 

 

 

 

 

Inger Hilde Solstad (SP)

 

 

 

 

 

 

Stian Kjøglum (SP)

 

 

 

 

 

 

Rune Kristian Grongstad (AP)

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Tørring (AP)

 

 

 

 

 

 

Marita Olsen Valmo (AP)

 

 

 

 

 

 

Haldis Birgitte Dahl (AP)

 

 

 

 

 

Arnt Sigurd Kjøglum (AP)

 

 

 

 

 

 

 

Jon Arne Grongstad (AP)

 

 

 

 

 

Espen Pettersen (V)