Søke tilskudd

Det er mulig å søke om støtte fra Høylandet kommunes næringsfond. 
Du søker gjennom regionalforvaltning.no 

Du må lage deg en bruker før du kan søke. Under tilskuddsordninger finner du Høylandet næringsfond.

Ta kontakt med Ola B. Skarland på tlf. 97 10 89 47 eller mail til Ola Bjørnar eller kom innom kontoret for en prat hvis du har spørsmål.

Det finnes også en rekke andre sider du kan søke på:

Innovasjon Norge Trøndelag   Innovasjon Norge         Altinn starte bedrift