Høylandet kommune har en god beliggenhet mellom indre og ytre Namdal. Fv. 17 går igjennom kommunen og det er 14 km til E6.

Høylandet er en landbrukskommune og det er 57 aktive gårdsbruk i kommunen i 2024. Landskapet er preget av fjell og skog og i dalbunnen ligger flere større vann, fra sør mot nord, Eidsvatnet, Grongstadvatnet, Flakkan, Øyvatnet og Aunvatna på Kongsmoen. Høylandet er også en kystkommune, grenda Kongsmoen ligger nord i kommunen. Her ender Foldafjorden, en 45 km lang fjord som går igjennom Nærøysund kommune og inn til Kongsmoen.  På Kongsmoen industriområdet ligger det også en nybygd kai.

Av næringsvirksomheter er Høylandet Auto den største private arbeidsgiver.  To andre viktige bedrifter er Namdal Rehabilitering og Namas Vekst AS som begge er IKS-selskap. I sentrum av Høylandet er det også to bensinstasjoner og en matbutikk, COOP Prix.  Av andre bedrifter kan vi også nevne Viken transport og glattkjøringsbane i Vassbotna,  Trafikkskolen Veien videre, Film og TV-produksjonsselskapet Hållingwood AS, Grossistbedriften Ulf Mediaas AS,   
MOWI avd. Settefisk Kongsmoen, sport- og fritidsbutikken AXL Sport- og fritid, Høylandet Bioenergi og jordbærprodusenten Hammer Gård.

Kommunale satsingsområder
Høylandet kommune sitt arbeid med næringsutvikling tar utgangspunkt i vedtatt strategisk næringsplan. Planen bygger på Høylandet kommune sin samfunnsplan vedtatt i 2023.  FN's bærekraftsmål er en del av samfunnsplanen.  
Av satsingsområder skal den lokale næringsutviklingen styrkes.  Kommunen skal være behjelpelig med å tilby byggeklare næringsarealer, møte de unges behov for lærlingplasser og utvikle og om mulig, øke kapasiteten i det tradisjonelle landbruket. Vi ønsker også at det etableres næringsvirksomhet på Kongsmoen industriområde.

Innenfor opplevelsesnæringer kan vi nevne Norsk Revyfestival, stor mulighet for ørret- og laksefiske, sjøfiske i Foldafjorden samt flere private overnattingssteder.

De frivillige lag og organisasjoners arbeid har stor betydning for lokalsamfunnet og Namdalen ellers som bl.a. 
Høylandet Familieteater,  ungdomslagene, idrettslaget og Høylandet Storband.

En nybygget flerbrukshall - Hållinghallen - som inneholder; musikkstudio, ungdomsklubb, utstyrssentral, klatrevegg, skytebane, treningsstudio og en idrettshall med 13 baner.  Flerbrukshallen har en banestørrelse på 1100 m2. 
Høylandet kommune har også nesten uendelig areal for friluftslivsaktiviteter innen jakt- og fiske og det er mange tilrettelagte turstier og preparerte skiløyper.

Artikkelliste