Ungdomsrådet 2023

Medlemmene i ungdomsrådet velges i kommunestyret den 16. november 2023.

Ungdomsrådets møtedatoer:

 

22.november 2023, 17:00 – 19:00

17.januar 2024, 17:00 – 19:00

20.mars 2024, 17:00 – 19:00

8.mai 2024, 17:00 – 19:00

11.september 2024, 17:00 – 19:00

16.oktober 2024, 17:00 – 19:00

27.november 2024, 17:00 – 19:00


Saker som ønskes tatt opp må meldes kommunalsjef  Oppvekst- og kultur, Fredrik Steinsvik senest 8 dager før aktuelt møte.   Innkalling sendes deltagerne 7 dager før.