Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 469 17 811 (Åpningstid hverdager fra kl. 08:00 - 15:30).

Seniorer

Seniorer i Høylandet

MÅL: «Kultur for alle» uansett funksjonalitet vil være med å øke livskvaliteten til våre seniorer.

Ved et nært samarbeid med frivillige lag og foreninger, samt Frivilligsentralen ønsker vi å koordinere og tilrettelegge aktivitetene på best mulig måte. En av tiltakene for å lykkes er med DKSS-midler. Både staten og kommunen har avsatt startmidler til Den kulturellespaserstokken (DKSS-midler). Den gir nye og utvidere muligheter til deltakelse, opplevelser og livskvalitet for eldre.Kulturdepartementets mål med Den kulturelle spaserstokken er:

  • Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
  • Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjektet lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk eks. alle kunst- og kulturgenre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst."
  • Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Høylandet kommune vil ha en aktiv og framtidsrettet seniorpolitikk som inviterer til deltakelse. Kultur, måltider, aktivitet og trivsel er sentrale elementer i et helhetlig kulturtilbud. For å utvikle en god omsorgstjeneste er det behov mer aktivisering, både sosialt og fysisk, samt økt oppmerksomhet på brukerens sosiale, eksistensielle og kulturelle behov. For kulturlivet innebærer dette å tilrettelegge for en voksende andel av kulturpublikumet – den økende andelen av seniorer og aktive eldre mellom 62 – 80 år.

Tiltak:

  • Skape gode møteplasser, eks seniordans, julebord, , kulturkvelder, trening/rehab
  • Samarbeid på tvers av kommunegrensene
  • Rullerende årshjul for aktiviteter
  • Trening ved Namdal rehabilitering (treningssal/basseng)
  • Felles turer til museum, teater og kino.
Til toppen