Norsk Revyfestival

 Annenhvert år arrangeres NM i revy på Høylandet.

Den første revyfestivalen på Høylandet ble arrangert sommeren 1987. I dag fremstår festivalen som et av landets ledende kulturarrangementer. Og Namdalen er i ferd med å registrere en rekke synergieffekter som har klart utspring fra revyfestivalen.

Dette har gitt Høylandet kommune et meget godt omdømme gjennom mange år. Norsk Revyfestival ble i 1986 stiftet av 14 lag og foreninger samt Høylandet kommune. Ca 550 frivillige legger ned ca 12.000 dugnadstimer hvert festival år. Dette har tilført lag og foreninger over fem millioner kroner i inntekter. Norsk Revyfestival har dermed bidratt til at lag og foreninger får tilført en sårt tiltrengt kapital til det frivillige arbeidet som blir lagt ned. Norsk Revyfestival – NM i Revy har siden 1987 solgt drøyt 200.000 billetter, omsatt for 60 millioner kroner, applaudert over 4000 amatørskuespillere på scenen og sist men ikke minst; skapt liv og røre i bygda, gitt oss stolthet, gitt omsetningsøkning det lokale næringslivet.

Kommunen ser det som viktig at vi tar vare på og videreutvikler arbeidet Norsk Revyfestival gjør, ved å bruke humor og kreativitet i vårt arbeid.

 

For mer informasjon se:  www.revy.no