Påmelding for skoleåret 2022/2023

For mer informasjon om tilbudene, priser med mere og påmelding Klikk på linken her: https://nohoylandet.speedadmin.dk/registration#/

Utmelding eller skifte av instrumenter skjer via https://nohoylandet.speedadmin.dk/

Kontaktinformasjon: Inger Seem, rektor Høylandet kulturskole, tlf 948 23 264
Epost: inger.seem@hoylandet.kommune.no

Tilbudene igangsettes med forbehold om at vi har tilstrekkelig antall påmeldte elever og lærerkompetanse.