Kulturpris 2023

Har du kandidat til årets kulturpris?

Forslag med begrunnelse kan sendes til postmottak@hoylandet.kommune.no  - Merkes kulturpris 2023

- eller du kan bruke skjemaet du finner på denne linken:

https://forms.office.com/e/8t4dr1U8fF

FRIST FOR INNSENDELSE ER 1. SEPTEMPER