Kommunale kulturmidler

Søknadsfristen for å søke på årets kulturmidler er satt til 1. mai 2023.

Her kan lag og foreninger søke om tilskudd til:

o Drift av lag
o Drift av kulturbygg
o Drift av anlegg

Søknaden skal ha vedlagt:  

a) aktivitetsplaner som viser hva omsøkte midler skal brukes til
b) Regnskap for siste år, revidert av lagets revisor
c) Budsjett for inneværende år
d) Rapport på bruken av fjorårets tilskudd

Søknaden skal sendes via elektroniske søknadsskjema på kommunens hjemmeside, og retningslinjene for tildeling av midler finner du her. (PDF, 110 kB)

 

Kontakt undertegnede om du har spørsmål eller trenger hjelp ang. de ulike tilskuddsordningene, eller trenger hjelp til utfylling av søknadsskjemaet.

 

Kommunalsjef Oppvekst og kultur  - Kristin Lonmo Almaas  tlf.: 995 46 051