Fritidserklæringen

Hva er Fritidserklæringen?

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, herunder artikkel 31: Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

Her finner du regjeringens fritidserklæring