Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Lindrende team

Lindrende team

 

Hva kan vi i Lindrende team hjelpe deg med?

 
Vi kan gi informasjon, veiledning og støtte til den som har fått uhelbredelig sykdom eller kreft.
 
Vi vil kunne hjelpe deg å få en oversikt over ulike tjenester og rettigheter du har.
 
Oppfølging under og etter behandling, symptomlindring.
 
Vi har fokus på hele mennesket, så du som pasient og du som pårørende skal ha best mulig livskvalitet, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig.
 
Teamet samarbeider med andre instanser i kommunal- og spesialisthelsetjenesten.
 
Støttesamtaler til pårørende, deriblant barn og ungdom.
 
Du/dere vil få et tilbud om kontaktperson (koordinator) i hjemkommunen.
 

Hvem kan ta kontakt?

 
Alle som bor eller oppholder seg i Høylandet kommune.
Du som er pårørende.
Barn og unge som er pårørende.
 

Lindrende team består av:


Kommuneoverlege: Gerd Niebelschütz
Kreftsykepleier: Berit Grongstad Lona
Spesialsykepleier i hjemmetjenesten: Ingunn Aar
Sykepleier på sykehjemmet: Anne-Berit Pettersen
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid: Marianne Amdal Tørring
Kommunefysioterapeut: Kristin Østerås
 

Kontaktinformasjon:


Kreftsykepleier/legekontoret:
Berit Grongstad Lona: 469 17 811

Spesialsykepleier/hjemmesykepleien:
Ingunn Aar: 481 16 633 (hjemmesykepleien) 906 73 663 (privat)
 
I menyen til høyre finner du søknadsskjema. Der skriver du om hvorfor du ønsker kontakt med Lindrende team i Høylandet kommune.
 
Til toppen