Lindrende team

 

Hva kan vi i Lindrende team hjelpe deg med?

 
Vi kan gi informasjon, veiledning og støtte til den som har fått uhelbredelig sykdom eller kreft.
 
Vi vil kunne hjelpe deg å få en oversikt over ulike tjenester og rettigheter du har.
 
Oppfølging under og etter behandling, symptomlindring.
 
Vi har fokus på hele mennesket, så du som pasient og du som pårørende skal ha best mulig livskvalitet, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig.
 
Teamet samarbeider med andre instanser i kommunal- og spesialisthelsetjenesten.
 
Støttesamtaler til pårørende, deriblant barn og ungdom.
 
Du/dere vil få et tilbud om kontaktperson (koordinator) i hjemkommunen.
 

Hvem kan ta kontakt?

 
Alle som bor eller oppholder seg i Høylandet kommune.
Du som er pårørende.
Barn og unge som er pårørende.
 

Lindrende team består av:

Teamleder for Lindrende team: Ingunn Aar
Kommuneoverlege: Gerd Niebelschütz
Kreftsykepleier: Berit Grongstad Lona
Sykepleier: Ingvild Dahl Røtting
Sykepleier i hjemmetjenesten Else Pedersen
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid: Marianne Amdal Tørring
Kommunefysioterapeut: Kristin Jenssen Østerås
 

Kontaktinformasjon:


Teamleder Ingunn Aar: 906 73 663 (privat)
Kreftsykepleier/legekontoret:
Berit Grongstad Lona: 469 17 811
 
 
I menyen til høyre finner du søknadsskjema. Der skriver du om hvorfor du ønsker kontakt med Lindrende team i Høylandet kommune.
 

Artikkelliste