Kreftomsorgen i Høylandet kommune

Trengkreft.jpger du/dere en kontaktperson i hjemkommunen?

Hovedmålet med kreftomsorgen i Høylandet kommune er å opprettholde god livskvalitet for kreftpasienter og deres pårørende.
Alle tjenester skal planlegges med utgangspunkt i den enkeltes situasjon og behov, sammen med pasient og evt. pårørende.

 

 

Kreftsykepleier har oversikt over relevante tilbud og tjenester. De hjelper deg med informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring

Har kontordag hver tirsdag mellom 08:00 – 15:30.

Vi kan tilby:


• Samtale pr. telefon eller evt. hjemmebesøk.
• Informasjon om rettigheter, rehabiliteringstilbud, 
  pasientforeninger og lignende
• Veilede/svare på spørsmål om sykdom/behandling
• Formidle kontakt med andre hjelpeinstanser
• Brobygger mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

• Kan treffes på   tlf.   46 91 78 11   (kun tirsdager)

• Kan ellers nåes på  tlf. 74 32 49 00  (legekontoret)

Ta gjerne kontakt med vår kreftsykepleier
Berit Grongstad Lona!