Høylandet tannklinikk - informasjon om tannhelsetjenesten

Grong tannklinikk - betjener Snåsa og Høylandet tannklinikk.

Besøksadresse: Granveien 17, 7870 Grong

Tlf: 74 17 41 11