Høylandet tannklinikk - informasjon om tannhelsetjenesten

For å begrense spredning av konoravirus utfører tannhelsetjenesten nå kun akuttbehandling.  All behandling som kan utsettes, blir utsatt inntil videre.

Landets fylkeskommuner har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å opprette et akuttilbud for hele befolkningen. Flere klinikker i fylket kan gi nødvendig akuttbehandling til alle typer pasienter, også de i karantene, med mistenkt eller bekreftet koronasmitte.

I forbindelse med utbruddet av koronaviruset har tannlegevakta nå fått utvidet telefontid.  
Telefonen er åpen fra kl. 15.30 – 22.00 på hverdager. Her svarer tannleger på helsespørsmål knytta til tannhelse.    Nummeret til tannlegevakta er 800 41 101.

Alle klinikker skal imidlertid være åpen for telefonhenvendelser, og vi ber om at du tar kontakt med vårt lokale tannlegekontor på tlf: 74 17 48 55 eller 74 17 41 11