Stipendordning i helsesektoren - sykepleie og vernepleier

Sats på en framtid som sykepleier/vernepleier i Høylandet kommune.

For  å sikre Høylandet kommune nødvendig fagkompetanse er vi nødt til å ta grep på et tidligst mulig tidspunkt. Vi må gjøre våre innbyggere på ungdomstrinnet kjent med hva det vil si å være en sykepleier eller vernepleier. Høylandet kommune  ønsker å drive et godt informasjonsarbeid i forhold til dette, og vi ønsker å nå ut til elevene på et tidspunktet de skal velge videregående opplæring.

Høylandet kommune ønsker alle som ønsker å ta studium innenfor verne- eller sykepleier  skal få så mye informasjon om yrket, at dette er et yrkesvalg de ønsker å ta. 

Høylandet kommune har 2 stipend og innfører fra oppstart studieåret 2023, en stipendordning på kr 150000,- for  fullført bachelorutdanning innenfor sykepleie- eller vernepleie.

Vi må ha din søknad innen 1. august 2023.  

Lenke til søknadsskjema (PDF, 104 kB)

Stipendordning for sykepleier- og vernepleierstudenter (PDF, 144 kB) - kriterier

Sakspapir og protokoll fra administrasjonsutvalget  (PDF, 107 kB)

Har du spørsmål om stipendordningen ta kontakt med:

Frode Grevskott/Kommunalsjef Helse og omsorg.
E-post:  frode.grevskott@hoylandet.kommune.no
tlf. 970 00 889