Fremtidens omsorgstjenester – bruk av Velferdsteknologi

Kommunen satser på fremtidsrettet omsorgstjenester for våre innbyggere. Din kommune er med i et felles prosjekt i Namdalen (VINA), hvor velferdsteknologi vil bidra til å løse utfordringer i de neste tiårene med et økende antall eldre og færre arbeidsføre. Dette gjelder nasjonalt så vel som i hele Namdalen. Velferdsteknologi kan bidra til at innbyggere som ønsker det kan bo hjemme lenger. De dagligdagse gjøremål mestres og gir innbyggeren trygghet i egen bolig.

Velferdsteknologi vil på samme måte kunne tilbys også når behovene for flere tjenester blir nødvendig, dette for å avlaste pårørende og ansatte. Brukerens behov er sentralt når velferdsteknologi vurderes. Velferdsteknologi kan bidra til bedre omsorgstjenester for hjemmeboende, i omsorgsbolig eller senere også på eldresenteret. Den enkelte innbygger vil delta og involveres når endrede omsorgsbehov oppstår.

Ulike typer velferdsteknologier

 

Trygghetsskapende omsorg

  • Trygghetsalarmer og bruk av GPS for bevegelsesfrihet. Ulike sensorer for varsling av; fall, bevegelse, branntilløp, vannlekkasjer, kamerakommunikasjon mm.

Mestring i hverdagen

  • Smarte hjelpemidler for egenmålinger ved kroniske sykdommer, oppfølging og påminnelser, f.eks når medisin skal tas og i hvilket omfang.

Utredning og behandling

  • Avstandsoppfølging ved telemedisinske løsninger, sensorer for egenmålinger og selvrapportering, f.eks; Slippe lange og krevende reiser, snakke via skjerm med fastlegen, sykepleier og andre hjelpere.

Velværeteknologier

  • Her vil typiske hjelpemidler være; treningsprogram, roboter (plenklippere, støvsugere, dusjer), og løsninger for sosial kontakt. 

Kjenner du noen som kan ha nytte av ulike veferdsteknologiske hjelpemidler – ta kontakt med din kommune.

Prosjektleder Kjell Øivind Arntzen deltar gjerne på informasjonsmøter i kommunene, være seg pensjonistforening, eldreråd, lag og foreninger e.a.

Kommunen og VINA-prosjektet ønsker at fremtidens omsorgstjenester vil gi en tryggere hverdag og mestring av daglige gjøremål for våre innbyggere i hele livsløpet – vi bryr oss om hverandre!