Namdal Rehabilitering

Namdal Rehabilitering

Høylandet kommune gir tilbud om kommunal rehabilitering ved Namdal Rehabilitering.

Som medeier i Namdal Rehabilitering har Høylandet kommune rettigheter i forhold til oppholdsdøgn ved senteret. Namdal Rehabilitering er med det en del av det kommunale rehabiliteringstilbudet i kommunen.


I tillegg til å drive spesialisert rehabilitering, brukes senteret til kommunal rehabilitering og opptrening av innbyggere fra namdalskommunene. Namdal rehabilitering tilbyr generell rehabilitering etter sykdom, skade, – eller rehabilitering ved ulike former for funksjonsfall. Ved behov og ønske skal det sikres samhandling med tjenester i pasientens hjemkommune både før og etter oppholdet.

 

Hvordan få tilbud ved Namdal rehabilitering?

Dersom det er behov eller interesse for kommunalt opphold eller behov for mer informasjon om kommunens tilbud ved Namdal rehabilitering, kan du ta kontakt med:

  • Rehabiliteringskoordinator eller fastlege i kommunen
  • Koordinerende enhet

 

Mer info om Namdal Rehabilitering på deres hjemmesider: https://namdalrehab.no/

 

Rehabiliteringskoordinator:

Kristin J. Østerås,

Fagleder for rehabiliteringstjenesten/

Spesialfysioterapeut, 

Telefon: 93218640

Epost: kristin.jenssen.osteras@hoylandet.kommune.no