Høylandet fysikalske institutt

Høylandet kommune har en privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale, Salamon Østerås, som driver Høylandet Fysikalske Institutt.

Bor du hjemme og kan oppsøke fysioterapeuten selv, er det i hovedsak en privatpraktiserende fysioterapeut du skal ta kontakt med. Du trenger ikke henvisning fra lege eller annen behandler for å bestille time til fysioterapeut. Det er bare å ta direkte kontakt med aktuell fysioterapeut. 

Høylandet Fysikalske Institutt tilbyr individuell behandling og veiledet trening i sal og basseng, samt gruppetreninger. I samarbeid med Høylandet kommune tilbys også frisklivstrening i gruppe.

Høylandet fysikalske institutt har lokaler på Namdal rehabilitering, og er åpent man.-fre. 08.00- 15.30. 

Hva koster det?

Helfo gir delvis eller full stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Du betaler egenandel avhengig av behandlingsform. Egenandelen kan føres på egenandelstak 2. Behandlingen er gratis for barn under 16 år og ved yrkesskade.

Link til egenandel:

https://www.helsenorge.no/nn/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut/

 

Kontaktinfo: 
Salamon Østerås - tlf. 95215451 / 906 65 183

Høylandet Fysikalske Institutt,
Gartlandsveien 10,

7877 Høylandet.