Tekniske hjelpemidler

Har du nedsatt funksjon på grunn av skade eller sykdom, kan du låne tekniske hjelpemidler for en kortere eller lengre periode.

Lån fra kommunalt hjelpemiddellager 

Hvis du har behov for et hjelpemiddel i en kortere periode, for eksempel etter en operasjon, eller en akutt forbigående skade, kan du låne dette fra kommunens korttidslager.

Kontaktpersoner for korttidslageret er ergo- og fysioterapeut ved rehabiliteringstjenesten. Dersom du ikke får tak i noen der, kan du ta kontakt med andre i helse- og omsorgtjenesten eller sentralbordet i kommunen, slik at de kan ta imot beskjed.

Hvis du har kommunale tjenester fra før, f.eks hjemmesykepleie, kan du be dem om hjelp.

Hva kan du låne fra kommunens lager?

Noen eksempler er:

  • Krykker
  • Rullator
  • Toalettforhøyer
  • Dusjkrakk
  • Manuell rullestol

Hjelpemidlene kan lånes ut for 3 måneder eller etter avtale, og skal leveres tilbake i rengjort stand etter endt behov.

Uthenting av hjelpemidler

Vi ønsker at du selv, eller noen som kan hjelpe deg, kommer og henter hjelpemiddelet. Kan du ikke hente utstyret selv, leverer vi det ut til deg ved første tilgjengelige tidspunkt.

Lån fra NAV hjelpemiddelsentral 

Hvis du har et lenger eller varig behov for et teknisk hjelpemiddel (dvs over 2 år), kan du søke Nav hjelpemiddelsentral om varig utlån. Søknaden må inneholde en begrunnelse for dine behov, og beskrive din funksjon. Fysioterapeuten eller ergoterapeuten hjelper deg å skrive og sende søknad om hjelpemidler til Nav hjelpemiddelsentral. 

NAV Hjelpemiddelsentral fatter vedtak om utlån av hjelpemidler etter bestemmelsene i folketrygdloven, og står som eier av hjelpemidler i utlån.

Se mer om hjelpemidler for varig utlån på www.nav.no

Uthenting av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen

Hjelpemidlene som kommer fra Hjelpemiddelsentralen kommer til kommunens lager/mottakssted. Vi tar kontakt når hjelpemiddelet har kommet, og avtaler henting eller utlevering. Vaktmestertjenesten er behjelpelig med utlevering og henting av hjelpemidler som enten skal monteres, eller som er store og vanskelig å få med i vanlig bil.

Reparasjoner

Enkle reparasjoner av utlånte hjelpemiddel er kommunens ansvar. Ved behov for enklere reparasjoner kan du henvende deg til hjelpemiddelansvarlig eller vaktmester i kommunen. Hjelpemiddelsentralen hjelper til med nødvendig veiledning, opplæring og reservedeler.

Reparasjon av elektromedisinsk utstyr skal utføres av hjelpemiddelsentralen eller leverandør.

Hvis et hjelpemiddel som er utlånt av NAV må repareres og hjelpemidlets driftsstans medfører at bruker kommer i en nødssituasjon (f eks ikke kan forflytte seg med andre hjelpemidler enn den ødelagte rullestolen) så kan hjelpemiddelsentralen bistå med reparasjon alle dager mellom klokken 8 og 24, men andre må hjelpe personen ut av situasjonen. Opplysninger om telefonnummer ved akutt behov for reparasjon, se www.nav.no

 

Kontaktpersoner for hjelpemidler i kommunen:

Kristin J. Østerås, spes.fysioterapeut, tlf. 932 18 640 (Hjelpemiddelansvarlig).

Martine Engan, ergoterapeut, tlf. 907 17 052.

Wenche Hammer, saksbehandler, tlf. 995 09 978.

Ansvarsområder:

Syn                      Wenche Hammer og Martine Engan.

Hørsel                  Kristin J. Østerås og Martine Engan.

Bevegelse            Kristin J. Østerås og Martine Engan.

Reparasjoner    Vaktmester - Per Ivar Iversen, tlf. 900 29 797.

 Ved spørsmål om hjelpemidler i ferieavvikling, helger eller andre tidspunkt man ikke får tak i hjelpemiddelansvarlig, 
kan hjemmesykepleien i kommunen kontaktes, tlf. 481 16 633.