Fysioterapi

Du kan få tilbud om fysioterapi for behandling av sykdom eller skade, eller til forebyggende helsearbeid.

Du kan få fysioterapi uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Kommunefysioterapeut følger i hovedsak opp barn og unge under 18 år, samt beboere i institusjon, eller hjemmeboende eldre som har vansker med å komme til privatpraktiserende fysioterapeut. 

Hva tilbyr den kommunale fysioterapitjenesten?

 • Forebygging, undersøkelse og behandling.
 • Utredning og behandling av brukere i institusjon og heldøgns omsorg og pleie.
 • Hverdagsrehabilitering, i samarbeid med andre faggrupper.
 • Tilrettelegging for tilbud om habilitering eller rehabilitering, i samarbeid med andre faggrupper.
 • Fysioterapi i helsestasjon, barnehage og skole.
 • Helsefremmende og forebyggende tiltak både for barn og voksne, individuelt og i grupper.
 • Søknad og formidling av hjelpemidler.
 • Rehabiliteringskoordinator. Herunder kontaktledd mot Namdal Rehabilitering IKS, for kommunale rehabiliteringsopphold.
 • Parkeringsbevis til forflytningshemmede (eget søknadsskjema).
 • Veiledning av øvrige ansatte.

Hva koster det?

 • Fysioterapi er gratis for barn under 16 år, beboere på institusjon og ved godkjent yrkesskade.
 • Veiledning, rådgivning og forebyggende tiltak i regi av den kommunale fysioterapitjenesten er i hovedsak gratis. 
 • Kommunen kan kreve egenandel for behandling hos kommunal fysioterapeut, dersom du er over 18 år og hjemmeboende (https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut/)

 

Hvor finner du fysioterapitjenesten?

Den kommunale fysioterapitjenesten holder til i kjelleren på sykehjemmet. 

 

Kontaktperson:

Kristin J. Østerås,

Fagleder for rehabiliteringstjenesten/

Spesialfysioterapeut, 

Telefon: 93218640

Epost: kristin.jenssen.osteras@hoylandet.kommune.no

 

Artikkelliste