Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten

Behovet for omsorgstjenester er ulikt for alle mennesker. Den enkelte må vurderes individuelt og tjenestetilbudet tilpasses den enkelte. Behovet for hjelp og bistand vil for noen være relativt enkelt og lite, for andre er det behov for omfattende og sammensatte tjenester.

Miljøarbeidertjenesten gir bistand til brukere med ulike utfordringer i livet, de fleste er over 18 år.

 


Målsetning
Miljøarbeidertjenesten i Høylandet kommune skal bidra til at brukerne gjennom hjelp til selvhjelp får muligheten til å bo i eget hjem. Gjennom god faglig kompetanse og kartlegging skal det utøves individuelle tjenester.
Miljøarbeidertjenesten skal være et supplement til det brukeren ikke er i stand til å utføre selv.

Hvor holder vi til Miljøarbeidertjenesten har kontorbase i «nyhuse» på Vargeia.

Miljøarbeidertjenesten kan tilby døgnkontinuerlig tjeneste, og tjeneste tildeles ut i fra behov etter søknad.

Miljøarbeidertjenesten har et nært samarbeid med de andre enhetene innenfor helse og omsorg.


Ta gjerne kontakt med oss! og du finner oss her

Vakttelefon miljøarbeidertjenesten: 904 12 593.