Influensavaksine høsten 2023

Drop in vaksinering – ingen timebestilling!

Dato: 27. oktober og 2. november
Sted: Kantina på Høylandet sykeheim
Tidspunkt: kl 16:00 – 18:00
Betaling: Egenandel kr 163,-

Hvem bør vaksinere seg?
Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematur fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.
 • Barn og voksne med:
 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • Diabetes type 1 og 2
 • Leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft.
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (eks organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

 

Høylandet legekontor