Rehabilitering hjem kreft

Alle som får en kreftdiagnose får tilbud om Pakkeforløp hjem. Her kartlegges dine individuelle behov for tjenester og oppfølging.

Formålet er å sikre trygghet og forutsigbarhet for deg som har fått en kreftdiagnose.

Pakkeforløpet skal bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring for pasientene.

Pakkeforløp hjem innebærer tre behovskartleggingssamtaler. 
1. 
Den første samtalen blir gjennomført i spesialisthelsetjenesten/sykehuset. 

2. 
De to siste vil bli utført i kommunen. Det er kreftsykepleier som gjennomfører behovskartleggingssamtalene.
Du vil få tilbud om to samtaler, den første 3-4 måneder etter kreftdiagnose, den andre etter 12-18 måneder. 
Du kan ha med deg pårørende eller andre dersom du ønsker det. 
Du vil å skriftlig tilbud med tidspunkt for samtalene.

Ta kontakt med kreftsykepleier kreftsykepleier for:

 • En uforpliktende samtale
 • Å få støtte, råd og veiledning
 • Å få informasjon om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn
   

Kontaktinformasjon:   
Kreftsykepleier Berit Grongstad Lona Tlf.  469 17 811, eller send en SMS

E-post: berit.grongstad.lona@hoylandet.kommune.no

Kreftsykepleier har kontor ved legekontoret, og kan treffes tirsdager fra 
kl. 08.30 - 15.00

Oppstart i Høylandet Kommune fra 01.01.2024

Pasientbrosjyre finner du her (PDF, 984 kB)

Hva er pakkeforløp hjem:
Alle som får en kreftdiagnose, blir inkludert i Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Pakkeforløpet består av et tilbud om samtaler for å få frem behov for tjenester og oppfølging ut over selve kreftbehandlingen. Det er pasientens livssituasjon, og hva som er viktig for han/henne, som skal stå i fokus.

Hva består dette pakkeforløpet av:
Pakkeforløpet består av tre samhandlingspunkter hvor pasienter tilbys en samtale hvor deres behov kartlegges. Samtalene omhandler behov som går utover selve kreftbehandlingen.

Kommunens prosedyrer for kartleggingssamtaler:
Hvor skal en henvise for samtale 2 og 3?

 • Sykehuset sender resultat av behovskartlegging 1 som en henvisning til Saksbehandlertjenesten
 • Journalnotat skal være tydelig merket med “ Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft, samtale 1”, kopi går til fastlege.
 • Saksbehandler koordinerer henvisningene videre til kreftsykepleier i kommunen som vil ha ansvar for samtale 2 og 3
 • Kreftsykepleier har ansvar for å følge opp behov som eventuelt ble oppdaget ved kartlegging 1 ved sykehus.
 • Kreftsykepleier sender invitasjon til neste kartlegging med kartleggingsskjema som brev til pasienten, 3-4 og 12-18 måneder etter 1. behovskartlegging
 • Resultat fra samhandlingspunkt 2 og 3 sendes som PLO til fastlege for orientering.
 • Behov som oppdages ved kartleggingene må ivaretas fortløpende

 

Insidensen er økende, men det er usikkert hvor mange som takker ja til dette pakkeforløpet. Om antallet overstiger kreftsykepleiers kapasitet, må kartleggingen fordeles på flere, f.eks. sykepleiere i tilhørende tjenester.

 

Kartleggingsverktøy (PDF, 155 kB)