Velferdsteknologi

Høylandet kommune er med i et fellesprosjekt for Namdalskommunene i velferdsteknologi VINA prosjektet. Det utprøves og arbeides velferdsteknologi i kommunen, og siden er under utarbeidelse.

Bruk av velferdsteknologi er en viktig del av morgendagens helse og omsorg.
Begrepet velferdsteknologi omfatter en rekke tekniske installasjoner og løsninger som bidrar til en tryggere og bedre helsetjeneste. Målet med å ta i bruk velferdsteknologi er at du skal klare deg bedre selv - der du er.

Velferdsteknologi kan gi mange nye muligheter for aktivitet og deltagelse. Det kan gi mennesker økt mulighet til å mestre eget liv og helse, og bidra til at man kan bo lengre i eget hjem.
 
Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag for brukere, pårørende og helsepersonell.
Mener du at du kan ha behov og nytte for velferdsteknologi kn di ta kontakt med assisterende avdelingsleder på Pleie og omsorg Ingunn Aar mail adresse: ingunn.aar@hoylandet.kommune.no tlf 90673663 mandag-fredag.