Trygghetsalarm

Bruker bærer trygghetsalarm på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmene er knyttet til velferdsteknologi og alarmene går direkte til vakttelefonene. Fra kl 07:30 - 22:00 går alarmene til hjemmetjenesten. På natta fra kl 22:00 - 07:30 går alarmen til nattevaktene på sykehjemmet sin vakttelefon.

Målgruppe: Du kan søke om trygghetsalarm dersom du:
• Er eldre og har nedsatt helse
• Har lett for å falle eller har bevegelsesproblemer
• Har stor grad av utrygghet grunnet sykdom og/eller funksjonsnedsettelse
• Er alvorlig syk
Brukeren må selv ønske alarm og forstå bruken av den

Vilkår:  Kommunen vil vurdere søknaden din faglig og individuelt. Vi vil se om det foreligger sykdom eller forhold som kan gi akutt behov for hjelp, reell fare for fall eller problemer knyttet til utrygghet og engstelse. Du har ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm, men kommunen vil vurdere om trygghetsalarm er aktuelt for deg.
Pris: Kr. 165,-  pr. mnd.