Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Bruker bærer trygghetsalarm på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til kommunen. Kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går.

Målgruppe: Du kan søke om trygghetsalarm dersom du:
• Er eldre og har nedsatt helse
• Har lett for å falle eller har bevegelsesproblemer
• Har stor grad av utrygghet grunnet sykdom og/eller funksjonsnedsettelse
• Er alvorlig syk
Brukeren må selv ønske alarm og forstå bruken av den

Vilkår:  Kommunen vil vurdere søknaden din faglig og individuelt. Vi vil se om det foreligger sykdom eller forhold som kan gi akutt behov for hjelp, reell fare for fall eller problemer knyttet til utrygghet og engstelse. Du har ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm, men kommunen vil vurdere om trygghetsalarm er aktuelt for deg.
Pris: Kr. 165,-  pr. mnd.

 

Til toppen