Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne og trenger en som deltar på aktiviteter sammen med deg, kan du søke om et ledsagerbevis av kommunen. Ledsagerbeviset gjør at den som følger deg kan få:
• reise for halv pris når du trenger en som hjelper deg på reisen
• gratis eller redusert pris på inngangsbillett til ulike arrangementer og aktiviteter
• gratis overnatting eller til redusert pris på enkelte hoteller


Du må selv betale gjeldende pris.
Ledsagerbeviset er et kort med ditt navn, adresse og bilde av deg. Du viser fram kortet når du bestiller eller betaler og ved en eventuell billettkontroll.

Målgruppe
Ledsagerbevis kan være aktuelt for deg med:
• bevegelseshemming
• hørselshemming
• synshemming
• psykisk utviklingshemming
• skjult funksjonshemming som f.eks. hjerte-/lungesykdommer eller alvorlige psykiske lidelser
• allergier


Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.  
Denne logen finne du på steder de godtar ledsagerbevis        ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒Klikk for stort bilde

 


Vilkår
Kommunen vurderer ikke økonomien din når de behandler søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

Lover
Tjenesten er ikke lovpålagt og ordningen er ikke innført i alle kommuner.
Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning
Søknadsskjema (PDF, 11 kB)
Husk å legge med passfoto.

Saksbehandling
Kommunen kan hente inn informasjon om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat.
Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage
Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.

Til toppen