Hjemmesykepleie

Alle som ønsker det, skal ha mulighet til å bo i eget hjem. Hjemmetjenesten gir bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov, ut i fra prinsippet om hjelp til selvhjelp.
Vi skal bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til de som trenger vår hjelp.


Vi trenger også et godt samarbeid med pårørende slik at pasienten/brukeren kan få et trygt og sosialt tilbud der det er avklart hva pasienten/brukeren selv kan utføre, hva pårørende kan bidra med og hva tjenesten kan yte.

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

I menyen til høyre finner du søknadsskjema.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
Etter en faglig og individuell vurdering finner vi det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva får du?

  • Hjelp til personlig hygiene
  • Tilsyn, opplæring og veiledning
  • Administrering av medisiner
  • Sårbehandling og prøvetaking av innskrevne pasienter/brukere som av helsemessige årsaker ikke er i stand til å oppsøke legekontoret
  • Hjelpe til alvorlig syke og døende
  • Hjelpemiddeltilpasning i samarbeid med fysioterapeut

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.