Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Alle som ønsker det, skal ha mulighet til å bo i eget hjem. Hjemmetjenesten gir bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov, ut i fra prinsippet om hjelp til selvhjelp.
Vi skal bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til de som trenger vår hjelp.


Vi trenger også et godt samarbeid med pårørende slik at pasienten/brukeren kan få et trygt og sosialt tilbud der det er avklart hva pasienten/brukeren selv kan utføre, hva pårørende kan bidra med og hva tjenesten kan yte.

 

 

Hvem får tjenester

Mennesker som bor i Høylandet kommune, og som har behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller annet.

(Hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 nr. 6 bokstav a)

 

Hva får du

  • Rengjøring av rom som er i daglig bruk (stue/kjøkken/soverom/bad-toalett/og entrè.
  • Skift av tjenestemottakers sengetøy hver 14. dag.
  • Innvendig vindusvask og skifting av gardiner to gr. pr. år.

Krav til søker

Du må ha behov for hjelp pga. sykdom, nedsatt funksjonsevne eller aldre.  Du må være bosatt i Høylandet kommune.

Hjelpen blir tilpasset den enkelte etter en faglig og individuell vurdering.

Til toppen