Hjemmehjelp

Alle som ønsker det, skal ha mulighet til å bo i eget hjem. Hjemmetjenesten gir bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov, ut i fra prinsippet om hjelp til selvhjelp.
Vi skal bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til de som trenger vår hjelp.


Vi trenger også et godt samarbeid med pårørende slik at pasienten/brukeren kan få et trygt og sosialt tilbud der det er avklart hva pasienten/brukeren selv kan utføre, hva pårørende kan bidra med og hva tjenesten kan yte.

 

 

Hvem får tjenester

Mennesker som bor i Høylandet kommune, og som har behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller annet.

(Hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 nr. 6 bokstav a)

 

Hva får du

  • Rengjøring av rom som er i daglig bruk (stue/kjøkken/soverom/bad-toalett/og entrè.
  • Skift av tjenestemottakers sengetøy hver 14. dag.
  • Innvendig vindusvask og skifting av gardiner to gr. pr. år.

Krav til søker

Du må ha behov for hjelp pga. sykdom, nedsatt funksjonsevne eller aldre.  Du må være bosatt i Høylandet kommune.

Hjelpen blir tilpasset den enkelte etter en faglig og individuell vurdering.