Tekniske hjelpemidler

Hvem kan låne hjelpemidler?

Har du nedsatt funksjon på grunn av skade eller sykdom, kan du låne tekniske hjelpemidler for en kortere eller lengre periode.

 

Hjelpemidler for kortere perioder

Hvis du har behov for et hjelpemiddel i en kortere periode, for eksempel etter en operasjon, eller en akutt forbigående skade, kan du låne dette fra kommunens korttidslager.

Kontaktperson for korttidslageret er kommunefysioterapeuten. Dersom du ikke får tak i fysioterapeuten, kan ta kontakt med andre i helse- og omsorgtjenesten eller sentralbordet i kommunen, slik at de kan ta imot beskjed.

Hvis du har kommunale tjenester fra før, f.eks hjemmesykepleie, kan du be dem om hjelp.

Hvilke hjelpemidler kan du låne i en kortere periode?

Noen eksempler er:

  • Krykker
  • Rullator
  • Toalettforhøyer
  • Dusjkrakk
  • Manuell rullestol

Uthenting av hjelpemidler

Vi ønsker at du selv eller noen som kan hjelpe deg kommer og henter hjelpemiddelet selv. Kan du ikke hente utstyret selv, leverer vi det ut til deg ved første tilgjengelige tidspunkt.

Hjelpemidler for lenger perioder

Hvis du har et varig behov for et teknisk hjelpemiddel (dvs over 2 år), kan du søke Nav hjelpemiddelsentral om varig utlån. Søknaden må inneholde en begrunnelse av dine behov, og beskrive din funksjon. NAV Hjelpemiddelsentral fatter vedtak om utlån av hjelpemidler etter bestemmelsene i folketrygdloven og står som eier av hjelpemidler i utlån.

Kommunefysioterapeuten hjelper deg å skrive og sende søknad om hjelpemidler til Nav hjelpemiddelsentral. Hjemmesykepleien kan også være behjelpelig med å sende søknad om enkelte hjelpemidler.

Se mer om hjelpemidler for varig utlån på www.nav.no

Uthenting av hjelpemidler

Hjelpemidlene som kommer fra Hjelpemiddelsentralen kommer til kommunens lager/mottakssted. Vi tar kontakt når hjelpemiddelet har kommet, og avtaler henting eller utlevering. Vaktmestertjenesten er behjelpelig med utlevering og henting av hjelpemidler som enten skal monteres, eller som er store og vanskelig å få med i vanlig bil.

Reparasjoner

Enkle reparasjoner av utlånte hjelpemiddel er kommunens ansvar. Ved behov for enklere reparasjoner kan du henvende deg til hjelpemiddelansvarlig eller vaktmester i kommunen. Hjelpemiddelsentralen hjelper til med nødvendig veiledning, opplæring og reservedeler.

Reparasjon av elektromedisinsk utstyr skal utføres av hjelpemiddelsentralen eller leverandør.

Hvis et hjelpemiddel som er utlånt av NAV må repareres og hjelpemidlets driftsstans medfører at bruker kommer i en nødssituasjon (f eks ikke kan forflytte seg med andre hjelpemidler enn den ødelagte rullestolen) så kan hjelpemiddelsentralen bistå med reparasjon alle dager mellom klokken 8 og 24, andre må hjelpe personen ut av situasjonen. Opplysninger om telefonnummer ved akutt behov for reparasjon, se www.nav.no

 

Kontaktpersoner for hjelpemidler i kommunen er:

 

Hjelpemiddelansvarlig:

Kommunefysioterapeut, Kristin J. Østerås, tlf 74324923 / 93218640.

Ansvarsområder:

Syn                        Wenche Hammer, tlf 74324932 / 99509978.

Hørsel                  Kristin J. Østerås, tlf 74324923 / 93218640.

Bevegelse           Kristin J. Østerås, tlf 74324923 / 93218640.

 

Reparasjoner    Vaktmester - Per Ivar Iversen, tlf 900 29797.

 

Ved spørsmål om hjelpemidler i ferieavvikling, helger eller andre tidspunkt man ikke får tak i hjelpemiddelansvarlige, kan hjemmesykepleien i kommunen kontaktes, tlf. 48116633 (sentrum) / 97026943 (Kongsmoen).