Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Betalingssatser for omsorgstjenester

Betalingssatser omsorgstjenester

Satsene er vedtatt av kommunestyret. Gjeldende for 2018.

Egenandel trygghetstelefoner:
165,- pr mnd

 

Kortidsopphold ved sykheimen
155,- pr døgn

 

Dag/nattopphold ved sykeheimen:
Pr døgn
80,-

 

Egenandel trygghetstelefoner:
165,- pr mnd

 

Matpriser
Frokost Aftens Middag Storporsjon
39,- 39,- 57,- 84,-

 

Forbruksvarer ved bading
39,- pr bad

 

Til toppen