Betalingssatser omsorgstjenester

Satsene er vedtatt av kommunestyret. Gjeldende for 2022

Egenandel trygghetstelefoner:

Egenandel trygghetstelefoner:
kr 216,- pr mnd
(Priser 2024)

 

Kortidsopphold ved sykheimen

Kortidsopphold ved sykheimen
185,- pr døgn
Gjelder for de første 60 døgn. (Priser 2024)

 

Dag/nattopphold ved sykeheimen:

Dag/nattopphold ved sykeheimen:
Pr døgn
kr 105,-
(Priser 2024).

 

Egenandel trygghetstelefoner:

Egenandel trygghetstelefoner:
kr 216,- pr mnd
(Priser 2024)

 

Matpriser

Matpriser
Frokost Aftens Middag Storporsjon
47,- 47,- 70,- 103,-
(Priser 2024)

 

Forbruksvarer ved bading

Forbruksvarer ved bading
49,- pr bad
Gjelder de som kommer utenfra og bruker institusjonens bad og utstyr. (Priser 2024)