Betalingssatser omsorgstjenester

Satsene er vedtatt av kommunestyret. Gjeldende for 2022

Egenandel trygghetstelefoner:

Egenandel trygghetstelefoner:
kr 207,- pr mnd
(Priser 2023)

 

Kortidsopphold ved sykheimen

Kortidsopphold ved sykheimen
180,- pr døgn
Gjelder for de første 60 døgn. (Priser 2022)

 

Dag/nattopphold ved sykeheimen:

Dag/nattopphold ved sykeheimen:
Pr døgn
kr 100,-
(Priser 2023).

 

Egenandel trygghetstelefoner:

Egenandel trygghetstelefoner:
kr 207,- pr mnd
(Priser 2023)

 

Matpriser

Matpriser
Frokost Aftens Middag Storporsjon
45,- 45,- 67- 99,-
(Priser 2023)

 

Forbruksvarer ved bading

Forbruksvarer ved bading
437- pr bad
Gjelder de som kommer utenfra og bruker institusjonens bad og utstyr. (Priser 2023)