Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Betalingssatser for omsorgstjenester

Betalingssatser omsorgstjenester

Satsene er vedtatt av kommunestyret. Gjeldende for 2018.

Egenandel trygghetstelefoner:
170- pr mnd

 

Kortidsopphold ved sykheimen
175,- pr døgn

 

Dag/nattopphold ved sykeheimen:
Pr døgn
95,-

 

Egenandel trygghetstelefoner:
170- pr mnd

 

Matpriser
Frokost Aftens Middag Storporsjon
42,- 42,- 63,- 93,-

 

Forbruksvarer ved bading
42- pr bad

 

Til toppen