Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste rettet mot gravide, barn og unge fra 0-20 år. Tjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse til barn, unge og deres foresatt.
Tjenesten er gratis

På helsestasjonen kan du som foreldre få hjelp og veiledning fra helsesykepleier, lege og fysioterapeut.

Helsestasjonen er et helhetlig tilbud som omfatter helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning. 

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen 
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn 
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn 
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt 
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig 
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

 

For mer opplysninger om helsestasjonen: Helsestasjon 0-5 år - Helsenorge

For mer opplysninger om skolehelsetjenesten: Skolehelsetjenesten - Helsenorge

 

Du finner oss på Facebook under:  Høylandet helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 

Helsesykepleier Ann Kristin Vold 

Mobil: 91551588