Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en kommunal utleiebolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt.  Boligen er beboerens egen hjem. 

Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende 

Målgruppe

  • Eldre, syke, mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Omsorgsboliger tildeles de som har et vesentlig funksjonstap enten fysisk, psykisk og/eller sosialt, og som ikke har tilfredsstillende livskvalitet, trygghet og sosialt fellesskap i egen bolig.
  • Tildelingen skjer i kommunens inntaksteam, etter en faglig og individuell vurdering.

 

Søk om omsorgsbolig her: Søknadsskjema (DOCX, 26 kB)