Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 469 17 811 (Åpningstid hverdager fra kl. 08:00 - 15:30).

 

Ny info vedr mobilnettet  kl 17.00 - 28.nov.

Telenor har rettet feilen.  

Bolig

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en kommunal utleiebolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt.  Boligen er beboerens egen hjem. 

Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende 

Målgruppe

  • Eldre, syke, mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Omsorgsboliger tildeles de som har et vesentlig funksjonstap enten fysisk, psykisk og/eller sosialt, og som ikke har tilfredsstillende livskvalitet, trygghet og sosialt fellesskap i egen bolig.
  • Tildelingen skjer i kommunens inntaksteam, etter en faglig og individuell vurdering.

 

Søk om omsorgsbolig her: Søknadsskjema (DOCX, 26 kB)

Til toppen