Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Bolig

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en kommunal utleiebolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt.  Boligen er beboerens egen hjem. 

Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende 

Målgruppe

  • Eldre, syke, mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Omsorgsboliger tildeles de som har et vesentlig funksjonstap enten fysisk, psykisk og/eller sosialt, og som ikke har tilfredsstillende livskvalitet, trygghet og sosialt fellesskap i egen bolig.
  • Tildelingen skjer i kommunens inntaksteam, etter en faglig og individuell vurdering.

 

Søk om omsorgsbolig her: Søknadsskjema (DOCX, 26 kB)

Til toppen