Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Avløp

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Ved endring av avløpssystem, eller nye utslipp, må det søkes og vedtas en tillatelse til utslipp før anlegget kan etableres. Søknadsskjema finner du her:

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytte (DOCX, 43 kB)

 

 

Det må også meldes fra om endring av plassering på slamavskiller for tømming, og ved behov for endring av tømmehyppighet.

Skjema finner du her: Tømming slam avløp (DOCX, 41 kB)

Til toppen