Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Ved endring av avløpssystem, eller nye utslipp, må det søkes og vedtas en tillatelse til utslipp før anlegget kan etableres. Søknadsskjema finner du her:

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytte (DOCX, 43 kB)

Endring og plassering av slamavskiller

Det må også meldes fra om endring av plassering på slamavskiller for tømming, og ved behov for endring av tømmehyppighet.

Skjema finner du her: Tømming slam avløp (DOCX, 41 kB)