Godkjente spredte boligtomter

Gjennom arealplanen er det lagt til rette for at de som måtte ønske å bygge seg i grendene gis muligheten til det, under forutsetning av avtale med grunneier. Vi har 90 godkjente spredte tomter rundt omkring i grendene.