Barn & unge

På Høylandet har vi en barnehage, en skole, og en rekke fritidsaktiviteter for barn og unge.

Mer info om barnehagen finner du her: Høylandet barnehage

Mer info om skolen finner du her: Høylandet barne og ungdomsskole