Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Klage på vedtak

Klage på vedtak

Alle kan som er direkte berørt av tiltaket kan klage på et vedtak. Dersom man ikke er/blir det, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.

Hvordan klage på et vedtak:

  • Frist for å klage er 3 uker fra vedtaket ble sendt ut/mottatt
  • Dersom vedtaket ikke ble mottatt av søker ved utsending gjelder frist 3 uker fra søker ble kjent med vedtaket. Det kan vanligvis ikke klages senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet, da gjelder egne regler.
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut.
  • Klagen behandles først av kommunen og vedtaket kan da endres. Den skal behandles innen 8 uker.
  • Hvis kommunen ikke er enig i klagen sendes den videre til Fylkesmannen.
  • Fylkesmannen avgjør saken innen 12 uker.
  • Klagen må være skriftlig

 

Klage sendes på e-post til:

postmottak@hoylandet.kommune.no

eller i papirversjon til:


Høylandet kommune
Vargeia 1
7877 Høylandet

Til toppen