Klage på vedtak

Alle kan som er direkte berørt av tiltaket kan klage på et vedtak. Dersom man ikke er/blir det, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.

Hvordan klage på et vedtak

  • Frist for å klage er 3 uker fra vedtaket ble sendt ut/mottatt
  • Dersom vedtaket ikke ble mottatt av søker ved utsending gjelder frist 3 uker fra søker ble kjent med vedtaket. Det kan vanligvis ikke klages senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet, da gjelder egne regler.
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut.
  • Klagen behandles først av kommunen og vedtaket kan da endres. Den skal behandles innen 8 uker.
  • Hvis kommunen ikke er enig i klagen sendes den videre til Fylkesmannen.
  • Fylkesmannen avgjør saken innen 12 uker.
  • Klagen må være skriftlig

 

Klage sendes på e-post til:

postmottak@hoylandet.kommune.no

eller i papirversjon til:


Høylandet kommune
Vargeia 1
7877 Høylandet