Gebyrer etter plan- og bygningsloven

Tiltak som krever søknad og tillatelse

Oppføring av boliger/fritidsbolig

Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte: Priser 2023
Oppføring av boliger/fritidsbolig
Kr.
11.811

Fasadeendring, bruksendring, vesentlig utvidelse/endring,riving,

oppføring eller endring av bygningstekniske installasjoner i næringsbygg (heis, ventilasjon og lignende, oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, støyskjermer, skilt og reklameinnretninger, plassering av midlertidige bygninger. (Priser 2021)
Fasadeendring, bruksendring, vesentlig utvidelse/endring,riving,
Kr.
3.701,-

Vesentlig terrenginngrep, anlegg av veger og plasser

(Priser 2023)
Vesentlig terrenginngrep, anlegg av veger og plasser
Kr.
2.483,-

Delingssøknader

Fradeling av tomt i hht plan- og bygningsloven §20-1, punkt m.(Priser 2023)
Delingssøknader
Kr.
2.483,-

Tiltak som krever søknad og tillatelse, men som kan forestås av tiltakshaver

Mindre tiltak på bebygd eiendom

Påbygg mindre enn 50 m2, bygg om ikke skal brukes til beboelse mindre enn 70 m2, alminnelige driftsbygninger i landbruket mindre enn 1000 m2, midlertidige bygninger ikke lenger enn 2 år, andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver. (Priser 2021)
Mindre tiltak på bebygd eiendom
0-50 m2 51-200 m2 Over 200 m2
3.701- pr. sak 3.701,- + 36,- pr m2 over 50 m2 9.104,- pr sak

Lokal godkjenning av foretak

Lokal godkjenning av foretak

Det beregnes ikke gebyr etter pkt a - d når det foreligger sentral godkjenning. Priser 2023
Lokal godkjenning av foretak
Gebyr Kr.
a) Grunnkostnad; en faglig leder og en funksjon 2.255,-
b) tillegg for hver faglige leder 586,-
c) tillegg for hver funksjon 674,-
d) fornying av lokal godkjenning, uten endringer 586,-
e) tillegg for godkjenning av ansvarsrett pr. ansvarsområde 586,-
f) tillegg for godkjenning av kontrollplaner 586,-

Private reguleringsplaner

Private reguleringsplaner etter PBL §12-3

Behandling av private forslag til detaljregulering: (Priser 2023).
Private reguleringsplaner etter PBL §12-3
Enkel plan Sammensatt plan
11.485 22.970