Fasadeendring

Fasadeendringer er i utgangspunktet søknadspliktige. Endringer som ikke fører til forandringer i bygningens karakter, eller hvor du tilbakefører fasaden til tidligere dokumentert utførelse, kan være unntatt søknadsplikt. Dette forutsetter at kommunens planer ikke sier noe annet.

Kommunale planer som kommuneplan og reguleringsplan legger ofte begrensninger på hvilke endringer du har lov å gjøre. Planene kan blant annet bestemme fargevalg, materialbruk, plassering og utførelse.

Hvis det ikke er begrensninger i planene, kan du som regel for eksempel bytte tak – så lenge det verken endrer utseendet på bygningen eller får konsekvenser for bæreevnen til takkonstruksjonen. Du kan også bytte til nye vinduer med samme størrelse og utseende. Skal du bytte til litt større eller mindre vinduer, kan det derimot være søknadspliktig.

Er du usikker på om endringene dine er søknadspliktige, må du kontakte kommunen.

 

Les mer om fasadeeendring og søknadsplikt her