Introduksjonsprogrammet i Høylandet kommune

Bosatte mellom 18 – 55 år får tilbud om deltakelse i kommunens introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet for nybosatte har som målsetting å kvalifisere deltakerne til deltakelse i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Programmet innebærer grunnleggende kvalifisering, omfatter opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt ulike utdannings- og arbeidsrettede tiltak.

Introduksjonsprogrammet skal være individuelt tilpasset hver enkelt deltaker i innhold og varighet.

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv. Alle ukrainske flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge får tilbud om å delta i introduksjonsprogrammet.  

Gjennom introduksjonsprogrammet skal deltakerne lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet. De skal også få opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv og utdanning. Det er et mål om at deltakeren skal bli selvstendig og komme i jobb eller utdanning så snart som mulig. 

Hvis du er søker eller har fått plass på introduksjonsprogrammet finner du informasjon på IMDi sine nettsider.