Integreringstjenesten

Integreringstjenesten er organisert som en del av avdeling oppvekst og kultur.  

Integreringstjenestens ansvar 

  • bosetting av flyktninger i tråd med kommunestyrets vedtak 
  • informasjon, råd og veiledning til flyktninger i etableringsfasen 
  • drift av introduksjonsprogram og oppfølging av deltakerne 
  • Samarbeide om nybosatte flyktninger med andre aktuelle tjenester i kommunen