Bosetting av flyktninger

Kommunen får hvert år anmodninger fra Integrerings- og manfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av flyktninger. Kommunestyret fatter dermed vedtak om bosetting av flyktninger med utgangspunkt i IMDis anmodning. 

Det er IMDi som har ansvar for å tildele bostedskommune til flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Kommunen får deretter forespørsler fra IMDi om personer som skal bosettes i kommunen det aktuelle året. 

Integreringstjenesten samarbeider med andre aktuelle tjenester for å sørge for at personene får et sted å bo, økonomisk støtte, deltar i introduksjonsprogram, veiledning og praktisk hjelp som bidrar til at de raskt finner seg til rette i kommunen og Norge.