Betalingssatser barnehageplass

Betalingssatser barnehageplass

Betalingssatser barnehageplass
5/5 plass 4/5 plass 3/5 plass 2/5 plass 1/5 plass
3.000 2.548 2.100 1.350 750
Matpenger kommer i tillegg. Kr 481,- på helplass. Gjeldende satser fra 01.01.24.

Ved søknad om redusert foreldrebetaling er det kun dere som mangler skattemelding som må legge ved dokumentasjon på inntekt.
Dere som har skattemelding, denne blir lastet direkte opp fra skatteetaten til barnehagen.

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling  

Reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lav inntekt