Oppsigelse og permisjon

Oppsigelse av barnehageplass skjer via  elektronisk søknadsskjema.
Oppsigelse av barnehageplass er på en kalendermåned.  Sies plassen opp etter 1. april, må det betales for hele barnehageåret som varer til medio august.

Hvis betaling for to terminer mangler kan oppvekstenheten si opp tildelt plass. Før en barnehageplass inndras skal det sendes ut skriftlig varsel til betaler. Tildelt plass sies ikke opp hvis der foreligger søknad om betalingsutsettelse, friplass.