Info om barnehagen

  • Høylandet barnehage har 4 avdelinger med barn i alderen 0-6 år: Ekorn, Haren, Reven og Gaupa.
  • Åpningstid: 06:30-17:00
  • 2 smøremåltid hver dag.
  • Sommeråpent, stengt jul og påske
  • Bred faglig kompetanse, barnehagelærere i alle pedagogiske stillinger.
  • Egen spes.ped.koordinator i barnehagen

Du finner oss her: Vargeia 93, 7877 Høylandet

Samarbeidspartnere:

PPT, barnevern, Stat.ped Midt, Bup, og familieenheten ved behov og i samarbeid med foreldre/ foresatte. Samtykke foreligger før kontakt med enhetene jmf.§32 i bhg loven og §13 i forvaltningsloven.

TI_Kvello: tidlig innsats, tverrfaglig observasjon av 2 og 4 åringene i barnehagen. Observasjonsteam med representanter fra helsesøster, barnevern og PTT

Helsesøster: 4-årskontroll gjennomføres i samarbeid med barnehagen.

Skole: Forberede skolestart for 6-åringen. Egen plan for overgang barnehage-skole.
           Samtykke foreligger før overføring av informasjon, jmf § 2a i barnehageloven og § 13 i forvaltningsloven.

 

Spesialpedagogisk koordinator ved Høylandet barnehage: koordinerer samarbeid med samarbeidspartnere. Ansvar for kartlegging og igangsette tiltak før evt henvisning til hjelpeapparatet.

 

Samarbeidsutvalget:

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.

Består av en foreldrerepresentant fra hver avd, en ansatt fra hver avd og 2 representanter fra kommunen, styrer er sekretær.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget.

 

Foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget 2023/2024

AVDELINGVALGTVARAANSATTE
EkornGeir Ove HammerEirin AarmoSiri A. Halbostad
HarenMaren AslaksenLene GrindvikSissel Kolberg
RevenIngvild Røtting SaurAnniken EriksenMona Grongstad
GaupaHanne G. SaurRagnhild WerstadIngunn Sklett

 

Leder; Geir Ove Hammer

Nestleder; Maren Helene Aslaksen

 

Politisk valgte:

1)                                                                                vara

2)                                                                                 vara