Foreldrerepresentanter samarbeidsutvalget 2023 - 2024

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.

Består av en foreldrerepresentant fra hver avd, en ansatt fra hver avd og 2 representanter fra kommunen, styrer er sekretær.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget.

AVDELINGVALGTVARAANSATTE
EkornGeir Ove HammerEirin AarmoSiri A. Halbostad
HarenMaren AslaksenLene GrindvikSissel Kolberg
RevenIngvild Røtting SaurAnniken Eriksen Mona Grongstad
GaupaHanne G. SaurRagnhild WerstadIngunn Sklett

 

Leder:  Geir Ove Hammer

Nestleder; Maren Helene Aslaksen

 

Politisk valgte:  

  1.                                                          vara:
  2.                                                          vara: