Kommunal skoleskyss

SkoleskyssRetningslinjer og søknad 

Det er Fylkeskommunen som har ansvaret for skyss av elever med mer enn 2 km (1. trinn) og 4 km (2. -10. trinn) avstand fra hjem til skolen mens kommunen er ansvarlig for skyss når det gjelder særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

 

Foresatte kan på vegne av sitt barn søke kommunen om gratis skyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Dette er enkeltvedtak etter forvaltningsloven med klagemulighet. Fylkesmannen er endelig klageinstans.

 

Søknadsfrist: 

Har dere spørsmål, ta kontakt med kommunen på tlf. 74 32 48 00 eller send en epost til postmottak@hoylandet.kommune.no