Trøndelag har fått et mobbeombud

Mobbeombudet

Gitte Franck Sehm er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de for denne retten oppfylt. Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak. Mobbeombudet vil samrbeide med elev- og lærilingeombudene i fylket, og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.

Hva kan mobbeomudet hjelpe til med?

Mobbeombudet kan hjelpe til med flere ting som handler om barn og elever sin rett til å ha det trygt og mobbefritt i barnehagen og på skolen.

Mobbeombudet kan:

* være en samtalepartner for barn, ungdom, foresatte, og alle som jobber med barn og unge, i små og store spørsmål som gjelder mobbing og psykososial miljø i barnehage og skole.

* gi råd til hvordan du kan gå fram om du, barnet ditt, eller noen du kjenner, ikke har det bra i barnehagen eller skolen.

* veilede og skape dialog i fastlåste konflikter.

* bidra i forebyggende arbeid med informasjon og opplæring til barn, elever, foreldre og andre.

 

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Du kan kontakte mobbeombudet på telefon, e-post eller på Facebook/messenger. Det kan være lurt å ringe så slipper du å sende sensitiv informasjon på e-post eller i sosiale media. Om du ikke vil ringe, kan sende telefonnummeret ditt på e-post eller messenger, så ringer mobbeombudet deg.

Mobbeombudet jobber stort sett alle hverdager mellom 08:30 og 15:30, men får du ikke svar med en gang, tar hun kontakt med deg så fort hun kan.

 

Mobbeombudet har taushetsplikt

Mobbeombudet har taushetsplikt, og vil ikke gå videre med det du forteller uten at det er greit for deg.

 

Kontaktinformsjon:

Telfon: 74 17 98 84

E-post: gitse@trondelagfylke.no

Facebook: Mobbeombudet i Trøndelag

Messenger: //m.me/MobbeombudetTrondelag

Besøksadresse: Fylkets hus Trondheim, Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim